Naše projekty

Při přípravě a realizaci projektů dodržujeme všechna opatření v souladu s ochranou životního prostředí, společenskými zájmy a potřebami obyvatel žijících v dané lokalitě.

Hlavním krédem společnosti Tweelingen je především navrhovat a realizovat projekty tak, aby co nejlépe a nejšetrněji zapadaly do okolního prostředí. Snažíme se zachovávat dosavadní ráz krajiny a provádět úpravy okolí jen v nutných případech.

Primárním zájmem společnosti Tweelingen je důraz na zušlechťování prostředí určeného pro dlouhodobou investici. Při realizaci projektů se snažíme:

Za tímto účelem vždy společnost Tweelingen spolupracuje s prestižními poskytovateli architektonických řešení.

Tweelingen a.s., Wuchterlova 1609/8, 160 00 Praha 6, IČ: 27529606
Společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 15459